Accessibilitat

 

157 / 5.000 Resultados de traducción Resultado de traducción constelaciones-somaticas.com entitat privada s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web, de conformitat amb allò establert a l’ajuda del Kit digital.

Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web https://constelaciones-somaticas.com/:

 

SITUACIÓ DE COMPLIMENT

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el RD 1112/2018 a causa de les excepcions i la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen al següent punt.

 

CONTINGUT NO ACCESSIBLE

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

 • Manca de conformitat amb el RD 1112/2018

Podrien existir alguns aspectes de contrast que no compleixin els mínims exigits, 3:1, pel que fa als colors adjacents del fons de la secció de la web en qüestió. [9 .1.4.11 Contraste no textual]

Podrien existir alguns elements no textuals no etiquetats correctament [2 .5.3 Etiqueta en el nombre] i [4 .1.2 Nombre función y valor]

Podrien existir alguns textos en un altre idioma no etiquetats correctament [3 .1.2 Idioma de las partes]

Podrien existir errors de codi puntuals d’edició en alguna pàgina web. [4 .1.1 Procesamiento]

 • Carga desproporcionada

No aplica.

 • El contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable

PREPARACIÓ DE LA SEGÜENT DECLARACIÓ D’ACCESSIBILITAT

Aquesta declaració va ser preparada el 16 de juny de 2023.

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme per la pròpia organització.

La Declaració d’Accessibilitat ha estat creada el juny del 2023.

 

OBSERVACIONS I DADES DE CONTACTE

Podeu realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a del RD 1112/2018) com ara:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web
 • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web

Mitjançantl’ adreça de correu electrònic: info@constelaciones-somaticas.com.

Podeu presentar:

 • Queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018 o
 • Sol·licitud d’informació accessible relativa a:

Continguts que estan exclosos de làmbit daplicació del RD 1112/2018 segons el que estableix l’article 3, apartat 4

Continguts que estan exempts del compliment dels requisits d’accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

A la Sol·licitud d’informació accessible, cal concretar, amb tota claredat, els fets, les raons i la petició que permetin constatar que es tracta d’una sol·licitud raonable i legítima.

Les queixes i reclamacions sobre informació accessible es realitzaran a través de l’adreça de correu electrònic:info@constelaciones-somaticas.com.

 

PROCEDIMENT D’APLICACIÓ

Si una vegada realitzada una sol·licitud d’informació accessible o queixa, aquesta ha estat desestimada, no s’estigués d’acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complís els requisits que preveu l’article 12.5, la persona interessada pot iniciar una reclamació. Igualment es podrà iniciar una reclamació en cas que hagi transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta.

CONTINGUT OPCIONAL

Aquest portal està dissenyat per poder canviar la mida del text i el color, així com el fons de la pàgina mitjançant les opcions de configuració estàndard dels navegadors.

Si voleu canviar la mida de lletra del text als principals navegadors gràfics utilitzeu els menús següents:

 • Internet Explorer, Mozilla i Firefox: Veure > Tamany del text
 • Opera: Veure > Zoom
 • Safari: Veure > Fer el text més gran
 • Chrome: Controla la pàgina actual > Tamany del text
 • Per modificar la mida de tot a la pàgina:
  • Ctrl + + per augmentar
  • Ctrl + – per disminuir
  • Ctrl + 0 restaurar la mida original del text
  • Si el que voleu és anul·lar el full d’estils o modificar el color del text, podeu consultar la pàgina How to Change Text Size or Colors de la WAI, que es pot llegir traduïda a l’espanyol a Com canviar la mida del text o colors?

També teniu disponible un accés a totes les pàgines per poder configurar diferents opcions d’accessibilitat, com ara:

 • Mida del text
 • Escala de grisos
 • Alt contrast
 • Contrast negatiu
 • Fons clar
 • Subratllar enllaços
 • Font llegible
 • Restablir les opcions anteriors
Skip to content