POLÍTICA DE PRIVACITAT – AVÍS LEGAL

La pàgina web “constelaciones-somaticas.com” és titularitat de Elisabet Costa Cros i compleix amb els requisits derivats de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, del Reial decret llei 13/2012, de 30 de març, així com de les obligacions. d’Informació a l’usuari contemplada a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

_________________________________________________

Raó Social: ELISABET COSTA CROS

Domicili social: C/ Bruc, 88 – 5º 4ª – 08009 – Barcelona

C.I.F Nº: 40348181V

Correu electrònic: info@constelaciones-somaticas.com

_________________________________________________

POLÍTICA DE PRIVACITAT:

D’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades així com en matèria de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’usuari accepta que les dades personals aportades a la Web, o qualsevol altra facilitat aconstelaciones-somaticas.com per al seu accés a alguns dels serveis siguin incorporats a fitxers titularitat de ELISABET COSTA CROS, amb la finalitat de facilitar la prestació dels serveis sol·licitats, per a la correcta identificació dels usuaris que sol·liciten serveis personalitzats a la Web, per a la gestió de tasques bàsiques d’administració, així com per mantenir-lo informat, bé per correu electrònic bé per qualsevol altre mitjà, de novetats, productes i serveis relacionats amb constelaciones-somaticas.com. En el cas de comunicacions comercials a través de correu electrònic o mitjà equivalent, l’usuari presta el seu consentiment exprés per a l’enviament de publicitat mitjançant aquest mitjà.

ELISABET COSTA CROS es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de tractar-les amb confidencialitat, i assumeix, a aquests efectes, les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament. o accés no autoritzat, d’acord amb allò establert a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la resta de legislació aplicable… L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades , reservant-se ELISABET COSTA CROS el dret a excloure dels serveis registrats tot usuari que hagi facilitat dades falses, sens perjudici de les altres accions que siguin procedents en dret.

Qualsevol usuari pot fer ús dels seus drets d’accès, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant un escrit, acreditant la seva identitat mitjançant fotocopia del DNI i especificant el dret que vol exercir a ELISABET COSTA CROS amb domicili social a C/ Bruc, 88 – 08009 – Barcelona o info@constelaciones-somaticas.com.

Els usuaris accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part de constelaciones-somaticas.com per realitzar les finalitats següents:

Remissió de comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions comercials seran relacionades sobre productes o serveis oferts per constelaciones-somaticas.com, així com per part dels col·laboradors amb què aquest hagués aconseguit algun acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai no tindran accés a les dades personals. En tot cas, les comunicacions comercials seran realitzades per part del prestador i seran de productes i serveis relacionats amb el sector del prestador.

Realitzar estudis estadístics.

Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que l’usuari faci a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a disposició de l’usuari en aquest lloc web.

Rebre la newsletter de la pàgina web.

ELISABET COSTA CROS informa i garanteix expressament als usuaris que mai vendrà, arrendarà, compartirà o d’alguna altra manera distribuirà o posarà les seves dades a disposició de terceres persones i que sempre que es realitzés algun tipus de cessió de dades personals, de forma prèvia, se sol·licitaria el consentiment exprés, informat, i inequívoc per part dels titulars.

Propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts de la pàgina

Tots els elements que formen el lloc web, així com l’estructura, el disseny i el codi font d’aquesta, són titularitat de l’autor esmentat i estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial. Les fotografies allotjades en aquesta web corresponen en la seva total propietat als autors citats juntament amb elles.

No es podran realitzar actes de reproducció, modificació, distribució o comunicació pública del lloc web o algun dels seus elements sense el consentiment previ d’aquest web.

Els usuaris del lloc web únicament podran fer un ús privat i personal dels seus continguts.

Està absolutament prohibit, l’ús del lloc web o d’algun dels seus elements amb fins comercials o il·lícits.

Aquest web no assumirà cap responsabilitat derivada de l’ús per tercers del contingut del lloc web i podrà exercitar totes les accions civils o penals que li corresponguin en cas d’infracció d’aquests drets per part de l’usuari.

Modificacions.

Per tal de millorar les prestacions del lloc web, es reserva el dret, en qualsevol moment i sense prèvia notificació a l’usuari, a modificar ampliar o suspendre temporalment la presentació, configuració, especificacions tècniques i serveis del lloc web, de manera unilateral.

Així mateix, es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents condicions d’ús així com qualsevol altra condició particular.

Exclusió de responsabilitat.

Aquesta web no es responsabilitza dels eventuals errors tipogràfics, formals o numèrics que pugui contenir el lloc web, ni de l’exactitud de la informació continguda en ell, així com tampoc no ho fa d’opinions identificades o anònimes abocades per persones i/o entitats a aquest website. En cas de lloguer, arrendament parcial i/o total i venda d’aquesta web excloem tot tipus de responsabilitat del contingut i veracitat inserit, sent la responsabilitat total i absoluta per part del comprador/arrendatari.

Hiperenllaços.

Pels hiperenllaços continguts al lloc web que poden dirigir a pàgines web de tercers, no s’assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen cap relació entre aquesta web i les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin.

Aquesta actuació està impulsada i finançada per la Unió Europea – Next Generation EU, conjuntament amb el Pla de recuperació, Transformació i Resiliència

Logotip de la Unió Europea i del Pla de recuperació, transformació i resiliència
Skip to content